Berners Tunga Fordon är ett företag inom Bernerskoncernen. Vi är återförsäljare för Scania lastbilar och bussar.

Vi finns med våra anläggningar för försäljning och service inom hela Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Sollefteå i Ångermanland.

Berners Tunga Fordon verkar för långsiktiga kundrelationer och kundnytta. Våra kunder skall känna förtroende för att vända sig till oss när det gäller försäljning av lastbilar och bussar med kringutrustningar samt alla frågor relaterade till dessa.

Hela vårt företag skall verka för ett tryggt och lönsamt fordonsägande för våra kunder.