Motor AB Halland

MOTOR AB HALLAND är återförsäljare för Scania lastbilar och bussar i Halmstads- och Laholmsområdet.

Vår anläggning för tunga fordon ligger centralt vid södra infarten till Halmstad. Företaget är även återförsäljare för Audi, Volkswagen och Skoda person- och lätta transportbilar.

Vi är certifierade enligt Scania´s riktlinjer för givna kundlöften, ISO 9001 och miljöcertifiering enligt ISO 14001. Vår ambition är att vara en trygg partner för våra kunder och leverantörer med högsta kvalitet på både produkter och tjänster. Erfarna medarbetare hjälper dig till optimala transport- och finansieringslösningar tillsammans med t.ex. tillsyns- och reparationsavtal. Jourbilen står beredd dygnets alla timmar året runt för hjälp vid oplanerat stillestånd. 

Välkommen! 

 
Kennet Karjalainen, Sektorchef Scania